Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: Ασφαλτόστρωση και κατασκευή τοιχίου σε τμήμα δρόμου προς οικισμό Γηλόφου