Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου « Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Περιφερειακού Δήμητρας » με αριθμ. μελ. 11/2015