Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Καρπερού » με αριθμ. μελ. 82/2010