Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Δημοτικής Ενότητας Χασίων » με αριθμ. μελ. 35/2016