Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων ΔΕ Χασίων».