Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «Καθοδηγητικό τοιχίο στο ρέμα Καραβίδας και συμπληρωματικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας δρόμου προς Κατάκαλη».