Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «Ύδρευση Παλιουριάς- Παναγιάς».