Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «Ύδρευση Καρπερού (Κατασκευή αγωγού ύδρευσης)»