Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου από ξηραντήριο προς ΔΙΑΔΥΜΑ»