Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Περιφερειακού Δήμητρας».