Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου « Υπερύψωση φράγματος Μπάρας Δήμου Δεσκάτης »