Συγκρότηση επιτροπής για προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου «Αποκατάσταση φθορών και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κλειστού Γυμναστηρίου Δεσκάτης» με αριθμό μελέτης 43/2016