Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοικτών διαγωνισμών έργων π/υ άνω του 1.000.000 €, για το έτος 2023.