Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών, του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Τηλεελέγχου –Τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Δεσκάτης».