Συγκρότηση επιτροπής ανοικτού διαγωνισμού της μελέτης: ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ