Σχέδιο κανονισμού λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Δεσκάτης