Σχεδιασμός -Αξιολόγηση και προτάσεις αναβάθμισης Δικτύου παιδικών χαρών Δήμου Δεσκάτης-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΠ&Δ-ΕΣΠΑ