ΣΑΑΥ 591 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 94 ΑΑΥ-Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ