Ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Δεσκάτης οικονομικού έτους 2022