Ψήφιση συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 545,76€ για την ολοκλήρωση του έργου “Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου Αγίου Αθανασίου”