Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.724,77€ και 3.499,49€ για προμήθεια υδραυλικών ειδών για τη Δ.Ε. Δεσκάτης και τη Δ.Ε. Χασίων αντίστοιχα.