Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.197,71€ για εργασίες συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε.Δεσκάτης