Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.189,35€ για το έργο ” Αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων Δ.Δ Δεσκάτης”.