Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.235,77€για το έργο “Κατασκευή δαπέδων από σκυρόδεμα τοιχείων και αποκατάσταση επικίνδυνων δρόμων Δ.Δ. Δεσκάτης”