Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.170,00€ για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο δημοτικό υπάλληλο Κατζέλη Ηλία, για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, των υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Δεσκάτης για το έτος 2016.