Ψήφιση πίστωσης ποσού 343,98€ για προμήθεια ανταλλακτικών, συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του Δήμου.