Ψήφιση πίστωσης ποσού 18.231,67€ για την πληρωμή του 5ου λογαριασμού του έργου «Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων και κατασκευή τεχνικών δρόμων προς Κατάκαλη»