Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.736,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για την πληρωμή του 1ο λογαριασμού πληρωμής, της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο « Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λημμάτων Δεσκάτης».