Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.439,25€ και έκδοση εντάλματος προπληρωμής στον Δημοτικό υπάλληλο Καραστέργιο Ευθύμιο, για εργασίες παραλλαγής δικτύου ΔΧΤ λόγω διάνοιξης δρόμου -θέση Δασοχώρι.