Ψήφιση πίστωσης Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ) που αφορά σε λογαριασμό έργου.