Ψήφιση πίστωσης για τη συμμετοχή υπαλλήλου του Δήμου σε επιμορφωτικό σεμινάριο.