Ψήφιση πίστωσης για τη συμμετοχή υπαλλήλου του Δήμου σε επιμορφωτικό on line σεμινάριο.