Ψήφιση πίστωσης για τη συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου σε επιμορφωτικό σεμινάριο.