Ψήφιση πίστωσης για σύμβαση με το ΚΤΕΛ Νομού Γρεβενών για το 2015-2016, με πίστωση για το 2015 ποσού 565,80€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α