Ψήφιση πίστωσης για συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου σε επιμορφωτικά σεμινάρια