ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑΠ