Ψήφιση πίστωσης για αγορά φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή και τριών εξωτερικών σκληρών δίσκων