Ψήφιση πίστωσης 3.972,53 € για « Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» και διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου 2016 – Ανάθεση προμήθειας αγαθών