Ψήφιση πίστωσης 177,00€ για ασφάλιστρα μηχανήματος έργου του Δήμου