Ψήφιση πιστώσεων ΠΟΕ για διάφορες ειδικευμένες δαπάνες