Ψήφιση πιστώσεων για τη συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου σε επιμορφωτικά σεμινάρια.