Ψήφιση και διάθεση πίστωσης που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2018 για εκμίσθωση μηχανημάτων για εργασίες, αποχιονισμού έτους.