Ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 9.474,94€ για την πληρωμή της 2ης εντολής πληρωμής του έργου”Αξιοποίηση γεώτρησης Τρικκοκιάς”