Ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 47.360,00€ για την πληρωμή της 4η εντολής πληρωμής του έργου “Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης και αποκατάσταση οδών Δ. Δεσκάτης”.