Ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 33.701,84€ για την πληρωμή της 4ης εντολής πληρωμής του έργου “Αγροτική οδοποιία προς Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις Δημοτικής Ενότητας Χασίων”