Ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 30,00€για έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο δημοτικό υπάλληλο Καραστέργιο Ευθύμιο για την πληρωμή παραβόλων για τακτοποίηση αυθαιρέτων