Ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 138,00 € για την πληρωμή της 5ης εντολής πληρωμής του έργου «Αγροτική οδοποιία προς Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις Δημοτικής Ενότητας Χασίων».