Ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 125.000,00€ για την πληρωμή της 3η εντολής πληρωμής του έργου “Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης και αποκατάσταση οδών Δ. Δεσκάτης”