Ψήφιση και διάθεση πίστωσης 34.874,13€ για την πληρωμή του 3ος λογαριασμού του έργου «Καθοδηγητικό τοιχίο στο ρέμα Καραβίδας και συμπληρωματικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας δρόμο προς Κατάκαλη» Δήμου Δεσκάτης.