Ψήφιση και διάθεση πίστωσης 26.044,14€ για την πληρωμή του 2ος λογαριασμού του έργου «Καθοδηγητικό τοιχίο στο ρέμα Καραβίδας και συμπληρωματικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας δρόμο προς Κατάκαλη» Δήμου Δεσκάτης.